Casa dos Zouriles

A casa dos Zouriles estaba situada no Pacio, ao lado da Casa do Guardia e enfrente da Casa do Cuturro.

A Elisa era filla dos Zouriles. Un irmán seu marchou para Arxentina  deixando hipotecada a casa para conseguir o diñeiro  para que puidese marchar Como nunca nunca retornou o diñeiro do préstamo e a casa foi embargada e a Elisa foi vivir á casa dos tíos que logo herdaría.

Foron moitas as familias galegas no tempo da emigración as que perderon as súas pertenzas ao deixar hipotecadas casas e terras para poder marchar.

 

Tags: ,