Casa do Julio

En Suhortos, a mai de Julio, o seu actual dono era irmá do Sindrán.