Casa da Nesa

Na actualidade a casa que leva este nome foi construida por José Manuel quen lle mercou as distintas casas que conformaban a actual a distintas partes, entre elas a parte da Casa da Cuturra

Tags: ,