Casa dos Alvarez ( Vila, Murra, Gobernante)

Pequena Aproximación

En canto me sexa posible vincularei estas tres casas a traves das persoas que coñezo. 

Mentres podes visitar a Casa do Murra   -