Image
anuncio , ven a comprar a miña librería
ALDEASGALEGAS
CASAS EN VENTA

Casa do Murra

A casa do Murra está no barrete de Suhortos.

O Pai do Juan de Murra era dos Campelos e casou cunha filla da casa dos Murras, na actual casa dos herdeiros de Antonio do Murra.

Estaba casado cunha de Vales chamada Rosita e nesta primeira casa naceu Antonio, Jovita e Javier,

-A mai da Gloria era irmá do Juan

-A sra. Jovita do Vila era Irmá tamén.

A Finca, que xa tiña unha casa con caseiros,  compráronlla ao Espinosa de Monforte.150 ferrados de terra trinte e cinco mil pesetas daquelas.

Os Carneras de Vales, viñeron a apuntalar a casa e esborrallouse .

O pai non tiña para facer a casa nin para nada logo de gastar todo o que ganara en Cuba .

Os fillos que naceron na nova casa foron

Elvira, Concha, Anuncia, Avelina e Manolo.

Antonio casou duas veces - Fillos Eva,  x , e María Carme

Javier casou cunha de Probeiros chamada Eva tiveron dous fillos - Actual casa de Nuria e Javier -

Jovita casou co  Antonio de Forguitaina - Narcita e Sita .. Mais de Rosa e Ana Isabel respectivamente..

Elvira casou cun fillo dó maestra que lle chamaban Angelito. Fillos Pepe e Angelines

Concha casou cun de Veiga da casa do Torres,  tiñan fillos ?

Anuncia casou có Benigno de  Veiga ... non tivo fillos

Avelina casou con Juan da casa da Cubana fillo do Sr. Juan da Cubana.

Que viñera de Cuba..

O Sr . Juan da Cubana era irmao do Manuel do Xusto.

 

 

2005 - 2019 Peruchela

Hay 197 invitados y ningún miembro en línea

Considere axudar ao mantenemento desta WEB

p { color: black}